RASORED AKTIVNOSTI

7:30 – 8:30h * prijem djece, doručak

8:30 – 8:45h * jutarnja gimnastika

8:45 – 9:30h * slobodne aktivnosti

9:30 – 10:30h * boravak na otvorenom ( igre na snijegu, organizirane igre)

10:30 – 11:00h * užina

11:00 13:00h radionica

13:00 -14:00h ručak

14:00 15:00h * boravak na otvorenom ( igre na snijegu, organizirane igre)

15:00 – 15:30h * čitanje, pričanje priča

15:30 – 16:00h * užina

16:00 – 17:30h * slobodne aktivnosti, pripreme za odlazak

SADRŽAJ RADIONICA

PONEDJELJAK: Mind games ( rješavanje mozgalica programa Think and Solve, kroz manipulaciju drvenim edukativnim igračkama, postavljanje i rješavanje izazova, potraga za blagom i druge grupne aktivnosti….)

UTORAK: Engleski jezik ( interaktivna radionica sa prof. Merimom 1h, radni listovi, muzičke igre na engleskom jeziku)

SRIJEDA: Rukotvorine ( izrada različitih predmeta i ukrasa od reciklažnog materijala kroz  upotrebu raszličitih tehnika kreativnog izraza)

ČETVRTAK: Eksperimenti ( dokazivanje različitih hipoteza vezanih za dešavanja u prirodi, praktično upoznavanje smisla i značaja eksperimenata u širenju vlastitih spoznaja)

PETAK: Muzička radionica ( razvijanje muzičke pismenosti, osjećaja za ritaam kroz upotrebu udaraljki i tijela kao instrumenta, upoznavanje sa gitarom i sintesajzerim, usvajanje notnog zapisa)

Jedinstven u BiH svjetski program Think and solve implementira se u Mozgaonici

"Gradi sebe, upotpuni drugog, sklopi prijateljastva"

Mozgaonica
PRIJAVE VAŽE SAMO ZA MJESEC JANUAR

Cijena usluge

Jedna sedmica boravka 100 KM

Cijeli mjesec boravka 300 KM

popust

Popust za drugo dijete iz porodice – 30%

Popust za treće i svako sljedeće dijete iz porodice – 50%