Think&Solve edukacijski program osmislila je tvrtka Dilemma Games s ciljem razvijanja vještina koje nam ostaju za čitav život. Provodi se u Kini, Izraelu, Maleziji i Tajlandu, a od 2016. i u Hrvatskoj te sadrži preko 250 različitih mozgalica (slagalice, društvene igre, trikovi, zagonetke). Svaka mozgalica predstavlja jedan problem, a variraju po težini i vještinama koje zahtijevaju.

Aktivnosti na nastavi prilagođavaju se dobi i interesima djeteta, a uloga edukatora nije držati predavanja, tražiti odgovore na pitanja ili usvajanje informacija koje prenosi, već postavljati pitanja koja će učenike potaknuti da sami pronađu rješenje.

Povezivanjem mozgalica sa svakodnevnim problemima i različitim područjima (matematika, psihologija, biologija, geografija, hrvatski i strani jezici itd.) pobuđuje se znatiželja učenika jer se u igri osjećaju opušteno, pobuđeno i motivirani su. Upravo se u pozitivnoj atmosferi najlakše uči, radi i razvija potencijal te kreativnost pojedinca!

Opći je cilj Think&Solve edukacijskog programa naučiti djecu vještinama razmišljanja: planiranje, zaključivanje, rješavanje problema, kreativno i kritičko razmišljanje itd. Zašto je važno naučiti dijete kako razmišljati? Zato što na taj način dijete dobiva alat koji će moći koristiti cijeli život, umjesto da ga “punimo” informacijama koje pohranjuje i kasnije pretražuje, kao da ga pripremamo za prvaka u kvizovima znanja.

Osim na kognitivnim vještinama, važno je raditi i na drugim područjima poput upornosti, suradnje, pozitivnog stava, empatije, altruizma i tolerancije.

Specifični ciljevi prema kategorijama prikazani su u Tablici, dok učinkovitost i prednosti drvenih didaktičkih Dilemma igara korištenih u Think&Solve edukacijskom programu najbolje dokazuje obrazloženje Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u prilogu. Posebno se ističe prikladnost didaktičkih igara u radu s darovitom djecom.

Edukacijski program namijenjen je djeci od 4-14 godina koji žele istražiti procese razmišljanja i faktore koji utječu na njih. Pri tome je naglasak na inicijativi i proaktivnosti učenika. Najproduktivniji, a time i najpoželjniji, radnik danas postaje onaj tko sam može prepoznati potrebe šefova, tvrtke i ostalih zaposlenika, koji će sam inicirati poslove bez da mu morate “nacrtati” sve što poželi. Zato mentor u Think&Solve programu ne servira učenicima prilično jasne probleme koji većini učenika nisu motivirajući ni zanimljivi, već sami pitanjima i istraživanjem moraju otkriti detalje problema.

Primjerice, kad se na nastavi izrađuje neka od mozgalica, učenici ne dobiju gotove materijale i upute za izradu, već im se ponude razni materijali koji se mogu iskoristiti u izradi, a oni otkrivaju mogućnosti njihovog korištenja i najefikasniji način izrade igre. Nije nužno da učenici naprave savršenu, najbolju moguću igru od dostupnih materijala, već je učenicima dopušteno pogriješiti. Važno je da kasnije prepoznamo nedostatke i prednosti vlastite igre te ispravimo nedostatke u sljedećem pokušaju učeći iz grešaka.

Program je na raspolaganju vrtićima i školama, udrugama i ostalim ustanovama koje su zainteresirane za uvođenje drvenih mozgalica i Think&Solve edukacijskog programa u svoje programe.

Think&Solve edukacijski program koristi PDT metodu: u prvoj fazi (play) se igramo, odnosno rješavamo mozgalice različitih vrsta. Svaka mozgalica predstavlja jedan problem i kroz njihovo rješavanje uče se metode rješavanja problema – od najjednostavnijih do najsloženijih, ovisno o dobi. Ova faza ključna je za razvoj vještina analize i prosudbe problema. U ovoj fazi naglasak je na proaktivnosti i inicijativi učenika.

drugoj fazi (discuss) raspravljamo o metodama korištenima u rješavanju mozgalice (problema), analiziramo pozitivne i negativne strane svake metode (ili strategije), kao i ugodne i neugodne emocije koje su se javile tijekom rješavanja mozgalice te obrađujemo/raspravljamo podatke dobivene tijekom igre (npr. usporedba različitih slagalica prema težini). Ova je faza ključna zbog razvoja kritičkog mišljenja, vještina argumentiranja, ali i širenja percepcije te analize i kontrole emocija.

trećoj fazi (transfer) povezuje se naučeno sa sličnim fenomenima u prirodi, društvu, tehnološkim izumima, arhitekturi i sl. Faza je ključna zbog povezivanja informacija, pobuđivanja znatiželje za različitim fenomenima i učenjem općenito te zbog stjecanja konkretnih vještina (npr. tehnika dubokog disanja za kontrolu emocija ili opuštanje prije utakmice/javnog nastupa). Na ovaj način učenici se susreću s brojnim kreativnim primjerima rješavanja problema iz raznih područja (npr. kako kontrolirati kretanje goriva u svemirskim letjelicama – pomoću magneta ili kako sam izraditi neku igru od dostupnih materijala) te se potiče fleksibilnost i praktičnost u rješenju problema.

Konačno, kroz igranje strateških društvenih igara te poticanje suradničkog učenja i grupnog rješavanja problema jačaju se komunikacijske i druge socijalne vještine, kao i regulacija emocija (poticanje pozitivnih emocija te smanjivanje utjecaja negativnih emocija).

Program se sastoji od 6 stupnjeva. Svaki stupanj sastoji se od 72 školska sata, a raspoređeni su u 3 semestra po 24 školska sata.

Nastava se odvija dvaput tjedno po jedan školski sat (45 min) ili jedanput tjedno 2 školska sata (1,5 h). Primjenjuje PDT metoda, a osim samih drvenih mozgalica, koriste se i različite zagonetke, pitalice, video zapisi, članci, fizičke aktivnosti i kreativne aktivnosti.

Budući da ne postoje ocjene kao motivatori, dodatni materijali koriste se upravo za motiviranje učenika na rješavanje problema i mozgalica od kojih bi inače odustali ili se plaše pokušati zbog straha od neuspjeha.

Nije potrebno osigurati nikakve dodatne materijale jer je sve uključeno u program. Nastava se odvija na Dobrinji – Bulevar branilaca Dobrinje bb.

Termine edukacije rado ćemo vam ponuditi ako nam se javite na mail mozgaonica.ba@gmail.com, a upisi su mogući tijekom cijele godine.

Think & Solve edukacijski program za odrasle uključuje :

— 4 radionice u trajanju od po 4 sata ( dva vikenda)
— materijale potrebne za nastavu
— odabrani set igara ( 6 igara programa Think and Solve)
— metodičke upute za rad sa odabranim setom igara
— Certifikat za završen ciklus radionica sa odabranim setom igara

Po završetku edukacije polaznici će steći potrebna znanja i vještine za upotrebu odabranog seta igara u edukacijske svrhe

Popusti:

— 10% popusta za dva polaznika iz iste ustanove
— 20% popusta ( popust za svakog sljedećeg polaznika do maksimalno 6)
— mogućnost plaćanja na rate

Termini:

Termine edukacije možete saznati upitom na mozgaonica.ba@gmail.com
Upisi su mogući tijekom cijele školske godine.

Preuzmite i ispunite zahtjev za upis te ga pošaljite na mail mozgaonica.ba@gmail.com ili nam se javite na broj +387 62 702 325.